MAARK er en forening stiftet av og for midlertidig ansatte arkeologer.

 

.......................................................................................

 

I januar 2010 fikk vi formell status som fagpolitisk forening under Forskerforbundet.

Bakgrunnen for etableringen er spesielle arbeids- og ansettelsesvilkår som fører til at våre medlemmer faller utenfor lokallagsstrukturen. MAARK ønsker derfor å opptre som fagpolitisk aktør overfor arbeidsgiver og lokallag, samtidig som vi vil fungere som et nasjonalt organ som kan følge medlemmene uavhengig av arbeidsgiver.

 

Grunnet korte arbeidskontrakter kan oppfølging og konfliktløsning skje etter at arbeidskontrakten har utløpt. Vår målsetning er å bidra til å holde saker gående selv om ditt arbeidsforhold er opphørt.

 

Styret i MAARK har opprettet et nettverk med kontaktpersoner som arbeider ved ulike arkeologiske institusjoner. Ved enkelte større arbeidssteder har MAARK også egne tillitsvalgte som kan kontaktes.

 

Ved konflikter samarbeider MAARK med lokale tillitsvalgte for å komme til en løsning med arbeidsgiver.

 

Tilleggskontingent til MAARK er kr 350,- per år og betales via giro som du får tilsendt fra Forskerforbundet.

 

..............................................................................................................

MAARK © 2013

MAARK

      

 

Fagpolitisk forening for midlertidig ansatte arkeologer